سارا نوشت


+ دوست داشتن دشمنان

شنيده ايد که گفته شده است همسايه خود را محبت نما و با دشمن خود مداومت نما                          اما من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت طلبيد و به آنانی که از شما نفرت دارند احسان کنيد و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خير کنيد تا پدر خود را که در آسمان است پسران شويد.زيرا که آفتاب خود را به بدان و نيکان طالع می سازد و باران برعالمان و ظالمان می باراند.                                                                                                                     زيرا هر گاه آنانی را محبت نماييد که شما را محبت می نمايند چه اجر داريد؟آيا باجگيران چنين نمی کنند.

نویسنده : سارا ; ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک