سارا نوشت


+ پروانه و پیله

شخصی ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا می کرد
مصمم شد به پروانه کمک کند و با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد پروانه به راحتی از پیله خارج شد اما جثه اش ضعیف و بال هایش چروکیده بودند
پروانه ناچار شد همه عمررا روی زمین بخزد و هر گز نتوانست با بالهایش پرواز کند
آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای پروانه قرار داده بود تا به وسیله مایعی از بدنش ترشح شود پس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد.

گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم
اگر خداوند مقرر می کرد بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج می شدیم به اندازه قوی نمی شدیم و هر گز نمی توانستیم پرواز کنیم


من نیرو خواستم و خداوند مشکلاتی سر راهم قرارداد تا قوی شوم
من شهامت خواستم و خداوند موانعی سر راهم قرارداد تا آنها را از میان بردارم
من به آنچه خواستم نرسیدم اما آنچه نیاز داشتم به من داده شد
نترس با مشکلات مبارزه کن و بدان که می توانی بر آنها غلبه کنی

نویسنده : سارا ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۳۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک