نه

بازهم با اطمينان می گم نه!

چرا بايد چشمامو ببندم روی حقايق؟

/ 0 نظر / 6 بازدید