ینده ی سرکش

درون من پیامبری است بشیر و نذیر که راه راست را نشانم می دهد.

درون من بنده ی سرکشی خانه کرده  که سنگ بر گوشها و چشمهایش نهاده اند

و من مانده ام در کشمکش این پیامبر و بنده

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد

عالی بود. به چه قلمی.