درد...

درد می کشی و محرمی نمی یابی برای شنیدن حرفهای مگو

/ 2 نظر / 11 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

Mr chapool

دهانم پر از حرف ناگفته است! اما با دهان پر که نمی شود حرف زد.... [گل]