ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب   که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را   دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد   به عزم میکده اکنون ره سفر دارد دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد   چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

/ 0 نظر / 9 بازدید