معامله

لذت نمی بریم از زندگی

ما که زندگیمان معامله شده

عبادتهامان ، نذرهامان

دوستی هامان

در این معاملاتِ بی عشق می بازیم

می بازیم

می بازیم

/ 0 نظر / 6 بازدید