...

از سر کار می آم خونه

با فکری درگیر و خسته از همه جا

و گوشهایی که توان گوش دادن نداره

مامان  بزرگ از اتفاقات روز می گه 

مامان حرفای مختلف 

بابایزرگ منتظر خلوت شدن گوش من ،

یه سری متن  قشنگ بهم می دن که از جزوه های قدیمیشون پیدا کردن

.....

انقدر تو طول روز ایمیل می خونم ازین داستان ها و متن های زیبایی که قراره به آدم امید زندگی بده که دیگر نمی  تونم ارزش یه نوشته خوبو بفهمم

همه چیز به طرز غیر عادی ای عادی شده

همه جک ها تکراری شده

وتو این عصر اطلاعات  به همه اخبار با شک نگاه می کنم

.

.

.

 

از این دنیای مجازی خسته ام

/ 1 نظر / 8 بازدید
هومن

... و انسان در جستجوی معنایی غایی است تا جان خود را در راه رسیدن به آن فدا کند.