مفاهيم تعريف نشده

نقطه

خط

صفحه

۰/۰

آزادی

حقوق بشر

*************

علاقه ای به بازی های سياسی ندارم ولی

به اميد آزادی گنجی ها

و به اميد از بين رفتن مرزها

/ 2 نظر / 14 بازدید
مسعود

من هم علاقه ای به سياست ندارم.

sahba

ey val baba ganjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:))