تولد

پارسال نوشتم خدایی که  به زنبور عسل وحی می کنه ما رو به حال خودمون نمی ذاره

امسال ایمان دارم  خدایی که به زنبور عسل وحی می کنه ما رو به حال خودمون نمی ذاره

ما تو مسیر زندگی هدایت می شیم ...

15 فروردین پارسال بود که نوشتم روحم آبستن تغییره 

نشانه ها شروع شد ...

تو این مدت روحم درد زیادی کشید

با سایه همراه شد و شدیدتر درد کشید ،تنها  اشک ریخت 

حالا این درد کم کم داره آروم می شه و تولد نزدیکه 

/ 1 نظر / 7 بازدید
عاطی

برات روحی سرشار از آرامش رو آرزو می کنم