سفرنامه ی مکه

پروانه در آتش شد و اسرار عيان ديد                                                            یعنی همه جا عکس رخ يار توان ديد

                                                                                         

                                      ... coming soon       

/ 1 نظر / 8 بازدید
سید حسن

سلام حاجیه خانم من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش درسته که خدا همه جا هست ولی درکش در بعضی مکان ها بیشتره .