به بهانه آغاز 26 سالگی

در 25 سالگی یاد گرفتم که:

خدا صدامو می شنوه ......

خدا همیشه نشونه می فرسته این منم که همیشه نمی بینم(قطعا خدایی که به زنبور عسل وحی می فرسته منو بی نصیب نمی ذاره)

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

آدمای ساده روح خیلی بزرگی دارن

 

آدمای خوب تو این دنیا کم نیستن

آدمای خوب تو این دنیا کم نیستن

آدمای خوب تو این دنیا کم نیستن

آدمای خوب تو این دنیا کم نیستن

آدمای خوب تو این دنیا کم نیستن

 

خدارو شکر که دنیا از این آدمهای خوب و ساده خالی نیست
این دنیا بی حساب کتاب نیست  

همیشه فرصت هست ولی زود دیر میشه

ساده بودن و ساد زندگی کردن نعمتیه که خدا به هر کسی نمی ده

/ 1 نظر / 11 بازدید
شریف

بسیار زیبا یاد گرفتی بدون آدم بزرگی هستی خدا دوستت داره قدر این عصمت رو بدون