امان از وقتی که عنان زندگی به دست شیطان درون بیفتد

 شیطان همه آن چیزهایی است که در دیگران نکوهش می کنی

همه آن چیزهایی است که منع می کنی و می خواهی نباشی

همه و همه اگر تسخیرشان نکنی

تسخیرشان می شوی

دمار در می اورند

.........

خدای من

به تو پناه می برم از شر تمامی شیاطین درون

به نام تو که مهربان ترینی

به تو پناه می برم از همه مردمان

ای پادشاه مردمان

ای خدای مردمان

.....

/ 0 نظر / 26 بازدید