پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم                                                                دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم می ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید