پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

معامله

لذت نمی بریم از زندگی ما که زندگیمان معامله شده عبادتهامان ، نذرهامان دوستی هامان در این معاملاتِ بی عشق می بازیم می بازیم می بازیم
/ 0 نظر / 6 بازدید