باز الرحمن بهانه یست برای آشتی دوباره من و تو

همراه با گیاهان و درختان در برابر تو سجده می کنم

کدامیک از نعمت هایت را می توانم انکار کنم خدای من 

در همه حال امیدم به توست 

و این امید را با تمام نعمت های دنیا عوض نمی کنم

/ 0 نظر / 11 بازدید