زنان خوب به بهشت می روند

                                            زنان بد به همه جا می رسند

 

پی نوشت:اين اسم يه کتابه که البته من نخوندمش به نظرم عنوانش خيلی جالبه .جای فکر داره.نظرتون چيه؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
هدی

کاش می گفتی محتوای کتاب چيه؟نه خوب نيست آدم يه جوری می شه . نمی شه همه ۲ دسته بشن