خدای من

دلخوش به اینم که هستی 

با وجود همه ی نافرمانی هام 

دیدن نشونه هات بهترین حس این دنیاست و 

دوری از تو الیم ترین عذاب این دنیا 

فالله خیر الحافظا و هو الرحم الراحمین

/ 0 نظر / 12 بازدید