توضيح

در پست پايينی من اصلا منظورم نبود که اين حرف رو قبول دارم(دليل آفرنيش انسان)

اين يه تعبير خيلی عاميانه ست.

ولی در تنهايی ذاتی انسان شکی نيست

/ 1 نظر / 6 بازدید
:-?

بله بله....