کاش می دانستم

زندگی با همه وسعت خويش

محفل ساکت و غم خوردن نيست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نيست

اضطراب هوس ديدن و ناديدن نيست

زندگی خوردن و خوابيدن نيست

زندگی  جنبش و جاری شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است

/ 5 نظر / 6 بازدید
negin

زندگی آبتنی کردن در حوضچه ی اکنونست وبلاگ قشنگی داری موفق باشی

sahba

;)

مسعود

ما زنده به آنيم که خاموش نميريم - موجيم که آسودگی ما عدم ماست .

dadashe del shekaste

زندگی دريست که پشت آن را نميبينی. پس در انتخاب آن در دقّت کن

Maryam

ای کاش . اين از همه بدتره که بدونی ولی ندونی که ميدونی . يا ندونی که ميدونی. يا بدونی ولی نتونی کاری بکنی. کاش بی اين هوس ديدن و ناديدنها ميشد با انرژی کوشش کرد.