آخر خط

وقتی فکر می کنی به آخر خط رسیدی 

و همه چیز در بدترین شرایط ممکنه

و هیچ راه حلی برای بیرون رفتن از شرایط نمی بینی

همه فلسفه ها و تعبیر های روانشناسی رو می ذاری کنار 

فقط دلت می خواد یه خدایی باشه 

مطابق با ساده ترین تعریف های کودکانه 

خدایی که تو دل همه هست و همه جا هست ...

که در آغوشت بگیره 

و بهش پناه ببری

و همه چیز رو بسپری به خودش

/ 0 نظر / 11 بازدید